Podmínky používání

Java je ochranná známka společnosti Oracle

Vývojáři se dohodly, že nahrání své aplikace na našich webových stránkách prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem, dejte nám právo na jejich zveřejnění, včetně jar a jad soubory, obrázky a popisy.

Informace a produkty vám k dispozici na těchto webových stránkách mohou obsahovat chyby, jsou předmětem dobu přerušení a poskytovány "jak jsou" bez žádných záruk.

Javaware není zodpovědný za jakékoli nepřesné obsahu, fungování některý z odkazů na příbuzné internetové stránky.

Javaware nemůže poskytovat technickou podporu pro některý ze softwarových produktů, nebo za škody, které mohou být způsobené jimi nebo jejich možné nevhodnosti.

obraťte se na vývojáře softwaru pro technickou podporu.